ئەو خواردنەوانەی نابێت بە گەدەی خاڵی بخورێنەوە

تەندروستی 08/06/2021

ئامادەکردنی : گوڵزار فەرەج 
زۆڕێک لە خەڵک وا ڕاهاتون کە بەیانیان بە گەدەی خاڵی ، شلەمەنی و خواردنەوە بخۆنەوە  کە جگە لەوەی زیان بە گەدەو لەشیان دەگەیەنێت هیچ سودێکی تری نیە ،
شەربەتی فرێش و  چا و قاوە  یٔەمانە لەو خواردنەوانەن کە نابێت بە گەدەی  خاڵی بخوڕێتەوە  بەتایبەتی لە بەیانیاندا ، لەبەر یٔەوەی  ئەبێتە هۆی سوتانەوەی گەدە ،
 توێژینەوەکان پشت راستیان کردۆتەوە  کە  نابێت  چاو قاوەو شەربەتی فرێش  بە گەدەی خاڵی بخورێتەوە لەبەر یٔەوەی هاوسنگی ترشەڵۆکی گەدە ،
تێک دەدات و لەوانەیە ببێتە هۆی  وشک بونەوەو  دەردانی هۆڕمۆنی کۆڕتیزۆل  کە هۆکارە بۆ بەرز بونەوەی پەستانی خوێن و لێدانەکانی تڕپەی دڵ و  زیاتر رژاندنی  هۆرمۆنی  سترێس و قەلەقی و  داهێزرانی لەش ، لەبەر هەمو یٔەو هۆکارانە  نابێت  یٔەو خواردنەوانە بەگەدەی خاڵی بخورێنەوە  بەڵکو یٔەبێت
 لەگەڵ  پارپەیەک  پەنیرو نان یاخود چەند دەنکە گوێزێک دا  بخوڕێت بۆ یٔەوەی زیان بە گەدە نەگەیەنێت...